Altersbezeichnungen

  • Tosai = 0,5 bis 1,5 Jahre
  • Nisai = 1,5 bis 2,5 Jahre
  • Sansai = 2,5 bis 3,5 Jahre
  • Yonsai = 3,5 bis 4,5 Jahre

Tosai im Angebot ab 16 €!

Doitsu Bekko, Goshiki, Ai Goromo, Sanke, Kujaku

Doitsu Bekko, Goshiki, Ai Goromo, Sanke, Kujaku

Züchter: Ikarashi
Alter: Nisai
Größe: 40 – 45 cm
Preis: 320 €

Sanke, Ki Utsuri, Tansho, Tansho, Kohaku, Bekko

Sanke, Ki Utsuri, Tancho, Tancho, Kohaku, Bekko

Züchter: Ikarashi
Alter: Nisai
Größe: 35 – 40 cm
Preis: 270 €

Chagoi, Beni Kikokuryu, Ki Matsuba, Cream Ogon, Kikusui, Doitsu Aka Muji

Chagoi, Beni Kikokuryu, Ki Matsuba, Cream Ogon, Kikusui, Doitsu Aka Muji

Züchter: Ikarashi
Alter: Nisai
Größe: 40 cm
Preis: 320 €

Ki Utsuri, Sanke, Kohaku

Ki Utsuri, Sanke, Kohaku

Züchter: Ikarashi
Alter: Nisai
Größe: 35 – 40 cm
Preis: 270 €

Showa

Showa

Züchter: Ikarashi
Alter: Nisai
Größe: 30 – 35 cm
Preis: 320 €